Murid SMP Islam Al Azhar 23 Semarang Juara 1 International Zakat Education Festival (IZE Fest) 2020