YPI Al Fikri Semarang meriahkan Milad ke 25 bersama KH. M Fauzi Arkan, M.Ag